Борислав Гуцанов бе преизбран за председател на БСП-Варна
Борислав Гуцанов бе преизбран за председател на БСП-Варна / netinfo
Борислав Гуцанов бе преизбран за председател на варненската структура на БСП. С пълно единодушие, при явно гласуване, делегатите на 17-та градска партийна конференция дадоха доверието си към него за следващ мандат. Общо 8 бяха предложенията за поста председател, докладвани от ресорната комисия. Предстои избор на членове на Градски съвет на партията, председател на контролната комисия и нейни членове.

„Няма и не може да има друга цел освен спечелването на двата избора през 2009 г. – за евродепутати и парламентарни”, това заяви в доклада си на Градската организация на БСП Борислав Гуцанов. В един от основните документи той направи ретроспекция на изминалия отчетен период – 2005 – 2008 г. и очерта основните насоки, по които трябва да работи БСП през следващите години.

Три са основните направления – социалната сфера и здравеопазването, големите инфраструктурни проекти, като втория мост, новото пристанище и околовръстния ринг, както и вътрешната пътна инфраструктура. Третото основно направление е свързано със започнатите вече проекти и планове – строителство на нови детски градини, нови училища, оптимизация на училищната мрежа, добри връзки с висшите училища и международните научи центрове.