Доктор Николай Коларов
Доктор Николай Коларов / МБАЛ
Няма промени в състава на Съвета на директорите на МБАЛ „Св. Анна“. На проведеното днес Общо събрание на акционерите на многопрофилната болница, Кирил Кирилов - представител на Министерството на здравеопазването, акционер в здравното заведение със 72%,  оттегли от дневния ред точката за смяна на управляващите лица. В резултат на това МБАЛ „Св. Анна“ ще продължи да се ръководи от Съвет на директорите в състав – доц. д-р Боряна Върбанова, д-р Гален Шиваров и д-р Николай Коларов – изпълнителен директор.
 
Приоритет в работата на ръководството ще бъде продължение на изпълнението на програмата за устойчиво развитие на здравното заведение. До следващото редовно Общо събрaние на болница „Св. Анна“, което е планирано за юни, бордът ще трябва да предостави на Министерството на здравеопазването конкретни цифри и разчети, свързани със заложеното в програмата разширение на отделенията по ортопедия и травматология, педиатрия, вътрешни болести, УНГ, както и за предвидените ремонти на родилно отделение, неонатология и клинична патология.
 
Конкретните разчети ще станат факт след анализ на промените в заплащането на клиничните пътеки, въведени след подписването на новия рамков договор, както и след яснота по заплащането от страна на здравната каса на дължимите за извършени дейности от предходните години над 600 000 лева, заяви изпълнителният директор на МБАЛ „Св. Анна“ д-р Николай Коларов.