50% от престъпленията през 2008-ма са разкрити
50% от престъпленията през 2008-ма са разкрити / netinfo
3917 от общо 7774 регистрирани престъпления, извършени на територията на област Варна, са разкрити през 2008 година. Това съобщи Радослав Лазаров, заместник окръжен прокурор на Варна. За сравнение, броят на разкритите през 2007 година е бил 4473 при 8730 извършени. Образувани са 2731 наказателни дела по внесени прокурорски актове, от които са разгледани и решени общо 2650, тоест над 97% от целия брой.

Варненска окръжна прокуратура е наблюдавала общо 19 дела за участие в организирана престъпна група, като от тях с обвинителен акт са приключили 14 дела, каза заместник окръжният прокурор на морския град Антоанета Генчева. От 57 дела за корупционни престъпления, са внесени 17 обвинителни акта срещу 18 лица.

Образувани са 2 досъдебни производства за злоупотреби с фондове от ЕС, като едното е спряно, а другото се отнася до средства по предприсъединителната програма ФАР и се разследва от дознател в Провадия.

През 2008 година са наблюдавани 27 дела за трафик на хора, от които 5 са приключили с обвинения срещу общо 18 лица.

В района на Варна е регистриран бум на телефонните измами, съобщи окръжният прокурор Пламен Иванов. По думите му, за миналата година са извършвани средно по 21 такива измами на ден.