184 ученици ще учат целодневно в ОУ Отец Паисий в Бяла
184 ученици ще учат целодневно в ОУ Отец Паисий в Бяла / Община Бяла

Работата по проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ продължава и тази година в ОУ „Отец Паисий” Бяла. Срокът на проекта беше удължен до 30 юни.

През учебната 2014/2015 година са обхванати 184 ученици от І до VІІІ клас, като са формирани 7 полуинтернатни групи. Целодневната организация на учебния процес включва пълния образователен цикъл за постигане на общодостъпно, базисно знание основано на принципите на справедливост, толерантност и перспективност.

Една от основните цели на целодневния образователен процес е да се намали отпадането на ученици и да се повиши качеството на обучение. По проекта са осигурени обзавеждане на класните стаи с ученически маси и столове, килими, мека мебел, бели дъски, учителски бюра и столове. Осигурени са и много опознавателни игри и материали, с които работят учениците в часовете по интереси и активен отдих и спорт.

Освен заплати на педагогическия персонал, безплатно доставени пособия, материали и ученическо оборудване по проекта са покрива и част от издръжката на училището. Според учителите тази програма е голямо облекчение за родителите. Те са спокойни, защото знаят, че децата им са в училище и са добре подготвени за следващия учебен ден.