Засилени полицейски проверки в заведения, посещавани от младежи
Засилени полицейски проверки в заведения, посещавани от младежи / DarikNews.bg, архив

Масирани полицейски проверки в заведенията и местата, посещавани от млади хора, както и назначаване на училищни психолози и педагогически съветници във всяко учебно заведение в Стара Загора, са едни от важните стъпки в работната карта, която разгледа на първата си среща Общественият съвет по проблемите на насилието в училищата. Той беше създаден по предложение на кмета Живко Тодоров, след проведената открита среща с обществеността, посветена на проявите на насилие сред подрастващите.

В него участват представители на всички институции, които създават превенция срещу противообществените прояви при подрастващите - зам.-кметът Иванка Сотирова, общинските съветници Любка Иванова и Бояна Буюклиева, директорът на РИО Донка Симеонова, Георги Банков от ОД МВР - Стара Загора, училищните психолози Дончо Донев, Димитрина Петкова, Петя Тодорова, директорът и зам.-директорът на Държавен куклен театър Дарин Петков и Таня Калчева, представители на общински структури, работещи с деца и младежи и др. Предвижда се в обществения съвет да бъдат поканени и млади хора, както и родители.

След дълга дискусия членовете на съвета определиха необходимостта от създаване на кабинет за безплатни консултации на родителите от училищни психолози, както и организирането на беседи за християнските ценности и морално-волеви качества.

Набелязаните конкретни дейности включват още популяризиране на положителните модели на поведение на младите хора, създаване на артателие„Сърцето на куклите", засилване на информационния обмен на дейности между училищата и създаване на база данни, подобряване работата на туристическо дружество „Сърнена гора" с училищата и създаване на програма за осмисляне на свободното време на децата през почивните дни и ваканции.

Целта на обществения съвет, според кмета, е да се осигури специализирана помощ от училищни психолози, които да работят отблизо с младите хора на възраст 13-19 години, както и да се подобри комуникацията между специалисти, родители, деца, институции и медии. Предстои да бъдат формирани отделни работни групи по заложените мерки в работната карта. Те ще взаимодействат помежду си, а резултатите и ефективността на дейностите ще бъдат отчитани от членовете на съвета.