Почти 50 процента от хората, кандидатствали за работа в сряда, получават покана за интервю до 24 часа от пускането на обявата
Почти 50 процента от хората, кандидатствали за работа в сряда, получават покана за интервю до 24 часа от пускането на обявата / ThinkStock/Getty Images
Започват интервюта по Програма „Старт на кариерата”, реализирана от Министерство на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта.
 
Тя дава възможност на безработни висшисти до 29-годишна възраст да натрупат в рамките на 9 месеца първия си трудов стаж по придобитата специалност.
 
Приетите до 18 октомври, включително заявления за участие в програмата са обработени от комисии по места и са публикувани списъците с кандидатстващите за работа по институции и работни места.
 
 Сега са публикувани и графиците за интервюта https:/ /www.az.government.bg/pages/programa-start-na-karierata/ и в  бюрата по труда в страната, които ще се проведат в периода 11-22 ноември.
 
За интервюто кандидатите трябва да носят лична карта, CV и оригинали на документи за образование и квалификация, изисквани за длъжностите, за които кандидатстват.
 
Клиентите на Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора могат да получат допълнителни консултации в стая 101 на дирекцията, ул. „Стефан Караджа” №8, ет.1, тел.:042/697574; 042/697572.