За работодатели и безработни
За работодатели и безработни / DarikNews.bg, архив

Дни на кариерата организират на 15 май от 10.00 часа в х-л „Верея".

По време на кариерното ориентиране работодателите ще могат да се срещнат с търсещи работа лица, да презентират дейността си като утвърдена компания, както и да представят плановете си за бъдещо развитие и евентуално наемане на нови служители, възможностите за обучение и кариерното им развитие.

Дните на кариерата за заети и самонаети лица се организират и провеждат от ДЗЗД „Дни на кариерата и семинари" в съответствие със сключен договор с Агенция по заетостта в рамките на проект „Кариерно развитие на заети лица" по ОП „Развитие на човешките ресурси"

До 29 април може да заявите желание за участие на телефони 042/ 697 545, 042/ 697 546 0882/824767 или на е-поща btstzag@gmail.com.