Възстановеният от съда началник на РИО подаде жалба до Районна прокуратура
Възстановеният от съда началник на РИО подаде жалба до Районна прокуратура / DarikNews.bg
Възстановеният от съда началник на РИО подаде жалба до Районна прокуратура
53282
Възстановеният от съда началник на РИО подаде жалба до Районна прокуратура
  • Възстановеният от съда началник на РИО подаде жалба до Районна прокуратура

Има ли Регионалният инспекторат по образованието началник или не? Това е въпросът, който все още няма своя отговор, въпреки, че решение на ВАС отмени заповедта за уволнения преди две години Любомир Любенов. В 14-дневен срок, който изтича на 22 май, той трябва да поеме управлението на РИО.

В началото на работния ден, освен поздравления за празника 11 май и празен кабинет обаче, той не получи практическа възможност за това.

Началникът на инспектората от последната година Татяна Димитрова обясни, че не е получила заповед от министър Сергей Игнатов за прекратяване на служебните й отношения. „Да, уведомена съм от Вас, че днес ще се явите на работа. Осигурено Ви е работно място, но аз нямам заповед от моя работодател-министъра на образованието, че прекратява служебните ми правоотношения. До момента, в който получа този документ, аз няма да възпрепятствам нито работата на инспектората, нито Вашата".

Възстановеният от съда началник на РИО подаде жалба до Районна прокуратура
netinfo

След юридическа консултация, Любомир Любенов реши да подаде жалба до Районната прокуратура за възпрепятстване на съдебно решение.

„Това е компетентният орган, който трябва да установи дали това е така. Факт е, че
има съдебно решение, за което съм уведомил и министъра на образованието, и досегашния началник на РИО. Днес трябваше да съставим приемо-предавателен протокол, да получа документи, печати, ключове и т.н. Ще оформим протокол със свидетелите, че всичко това ми бе отказано.
Да, вероятно има напрежение сред колегите, защото получих сигнал, че върви подписка срещу мен. Всеки има право да върши каквото реши, но всяка хула или клевета, трябва да има своята обосновка.
Аз искам да работя. Затова се връщам тук".

Подробностите чуйте в прикачения звуков файл.

Началникът на Регионалния инспекторат по образование в Стара Загора Любомир Любенов бе уволнен дисциплинарно на 29 юли 2010 година.