Възможности за младежка заетост
Възможности за младежка заетост / DarikNews.bg, архив

Работна среща на тема "Възможности за младежка заетост" организира ОИЦ - Стара Загора. Тя ще се проведе в петък от 11:00 часа.

На нея ще се направи обзор на дейността на ОИЦ - Стара Загора от началото на функционирането му - представени отворени схеми по оперативните програми, подкрепени бенефициенти в региона, инициативи на мрежата и участието на регионалните медиите в предоставяне на актуалната информация.
Експерти от центъра ще представят процедурата „Младежка заетост" по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020" и възможностите за финансиране на проект "Техностарт - насърчаване на иновационната активност на младите хора в България"

ОИЦ - Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.