Второ превишение на нормата за серен диоксид
Второ превишение на нормата за серен диоксид / netinfo

В 15:00 часа е регистрирано второ превишение на праговата стойност на средночасовата норма за серен диоксид в град Гълъбово. Измерената концентрация е 735,90 микрограма на кубичен метър.

Не са отчетени превишения на средночасовите норми по всички контролирани атмосферни замърсители от останалите автоматични пунктове за контрол на качеството на атмосферния въздух в област Стара Загора.

Контролът на качество на атмосферния въздух продължава.