Втори час превишение на серен диоксид в Гълъбово
Втори час превишение на серен диоксид в Гълъбово / netinfo
Втори час превишение на нормата за серен диоксид е отчетена в Гълъбово. Регистрираната стойност от Автоматичното измервателно устройство в 14:00 часа е 553,95 микрограма на кубичен метър.

Операторите на трите топлоелектрически централи в комплекс "Марица изток" информираха Регионалната инспекция по околната среда и водите - Стара Загора за предприетите мерки с цел ограничаване на емисиите, след като през миналия час им бе дадено предписание.

Автоматичните пунктове за контрол на качеството на атмосферния въздух в Стара Загора не показват превишения на праговите стойности за средночасовите норми по контролираните атмосферните замърсители.

Междувременно от ТЕЦ "Енел Марица изток 3" разпространиха до медиите прессъобщение. В него се уточнява, че по време на обгазяването всички блокове на ТЕЦ "Енел Марица изток 3" са работили със сероочистващи инсталации и в съответствие с българските екоизисквания.

Контролът на качество на атмосферния въздух в област Стара Загора продължава.