Нов случай на вандалско отношение към автобусна спирка
Нов случай на вандалско отношение към автобусна спирка / Община Стара Загора
Общинското дружество „Тролейбусни и автобусни превози“ отчита тенденция за поетапно възстановяване, но в намален обем на броя на пътниците в градския и междуселищния транспорт заради кризата с коронавируса.

В Община Стара Загора постъпи писмо, с което Управителя на дружеството информира, че при намален пробег в работен ден с 2028 км., приходите от листови билети и абонаментни карти са около 70% от приходите преди обявяването на извънредното положение и предлага да му бъде осигурено технологично време за възвръщане на пътникопотока по автобусните линии.

Това е и причината администрацията да предложи на Общинския съвет временно да се редуцират курсовете в някои маршрутни разписания, което няма да влоши транспортната услуга и в същото време ще намали оперативните разходи на дружеството.

Съветниците решиха временно да бъдат спрени малък брой курсове в натоварените часове на деня. Честотата на преминаване на градския транспорт в пиковите часове на деня ще се запази, за да се осигури превоза на гражданите до работните им места.

За гласуваха 47, против нямаше, двама се въздържаха.

Прието беше:
-до 14 юни 2020 г. тролейбусна линия № 36 и автобусни линии с №№ 14, 20, 51 да се обслужват със следния график:
Линия 36:
- в почивни дни:
Часове на тръгване от кв. „Железник“:
06,20; 06,40; 07,20; 07,40; 08,20; 08,40; 09,20; 09,40; 10,20; 10,40; 11,20; 11,40; 12,20;
12,40; 13,20; 13,40; 14,20; 14,40; 15,20; 15,40; 16,20; 16,40; 17,20; 17,40; 18,20; 18,40;
19,20; 19,40; 20,20; 20,40; 21,20; 21,40.
Часове на тръгване от ПЗ“Загорка“:
05,50; 06,10; 06,50; 07,10; 07,50; 08,10; 08,50; 09,10; 09,50; 10,10; 10,50; 11,10; 11,50;
12,10; 12,50; 13,10; 13,50; 14,10; 14,50; 15,10; 15,50; 16,10; 16,50; 17,10; 17,50; 18,10;
18,50; 19,10; 19,50; 20,10; 20,50; 21,10, 21,50.
Линия 14:
- в работни дни:
Часове на тръгване от кв. „Три чучура север“:
06:10, 06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15,
12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 19:00, 20:15.
 Часове на тръгване от кв. „Зора“:
06:20, 06:40, 07:15, 07:40, 08:20, 08:50, 09:20, 09:50, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20,
12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 16:20, 16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 18:40,
19:40, 20:45.
Линия 20:
- в работни дни:
Часове на тръгване от кв. „Самара“:
05:55, 06:35, 07:00, 07:35, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 12:30,
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 18:00, 19:00.
Часове на тръгване от Тракийски университет:
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:10, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:30,
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:30, 19:30.
Линия 51:
- в работни дни:
Часове от кв. „Три чучура север“:
05:10 до Петрол, 06:00, 06:30, 06:50, 07:05 до Петрол, 07:25 до Петрол, 07:50, 08:10,
08:30, 08:50, 09:10, 09:30, 09:50, 10:10, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30,
12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 14:30, 14:50, 15:10, 14:30, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50;
17:10 до Алана, 17:30 до Алана, 17:50 до Алана, 18:15 до Алана, 18:35 до Алана, 18:55
до Алана, 19:30 до Алана, 20:00 до Алана, 20:30 до Алана, 21:00 до Алана, 21:30 до
Алана.
Часове на тръгване от ДАИ:
05:40 от Петрол, 06:30, 06:55, 07:20, 07:36 от Петрол, 07:56 от Петрол, 08:20, 08:40,
09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00,
13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20;
17:40 от Алана, 17:55 от Алана, 18:15 от Алана, 18:35 от Алана, 18:55 от Алана, 19:15 от
Алана, 19:50 от Алана, 20:20 от Алана, 20:50 от Алана, 21:20 от Алана, 21:50 от Алана.
- в почивни дни:
Запазват се действащите часове. В неделя курсовете в 11:15, 11:45, 12:15 са до ДАИ.
11:42, 12:12, 12:42 часа – от ДАИ.
-До 14 юни да се преустанови изпълнението на тролейбусна линия №1
- До 14 юни да не се изпълняват следните курсове от утвърдените
маршрутни разписания на междуселищните автобусни линии :
Линия 17:
- в работни дни:
05,30 часа от с. Хрищени
06,17 часа от кв. „Три чучура север“ съответно в 07,00 часа от с. Хрищени
11,00 часа от кв. „Три чучура север“ съответно в 12,00 часа от с. Хрищени
13,00 часа от кв. „Три чучура север“ съответно в 14,00 часа от с. Хрищени
15,00 часа от кв. „Три чучура север“ съответно в 16,00 часа от с. Хрищени
20,15 часа от кв. „Три чучура север“ съответно в 21,00 часа от с. Хрищени
- в почивни дни:
Курсовете до Гробищен парк няма да се изпълняват.
Линия 24:
- в работни дни:
20:30 часа от кв. Зора съответно в 21,10 часа от с. Богомилово
Линия 9:
- в работни дни:
12:00 часа от кв. Зора съответно в 13,00 часа от с.Старозагорски бани
14:00 часа от кв. Зора съответно в 15,00 часа от с.Старозагорски бани
И всички допълнителни маршрути, с които се превозват пътниците до банята в с.
Старозагорски бани /сряда, четвъртък и петък/.
- в почивни дни:
11:00 часа от кв. Зора съответно в 12,00 часа от с.Старозагорски бани
14:00 часа от кв. Зора съответно в 15,00 часа от с.Старозагорски бани
Линия 91:
- в работни дни:
19:00 часа от кв. Зора съответно в 19,50 часа от с.Борилово
Линия 62:
- в работни дни:
19:55 часа от кв. Железник съответно в 20,40 часа от с.Преславен“
-До 14 юни последните курсове по автобусните и тролейбусните градски линии ще тръгват в 22.00 часа от начална спирка по утвърдените маршрутни разписания.