/ Община Стара Загора
Сдружение с нестопанска цел Творчески колектив "На улицата" се учреди в Стара Загора.

Основателите, на възраст от 20 до 80 години, се събраха в Международния младежки център в града. Това са Деница Шишкова - докторант по социология, експерт по комуникации; Недко Боянов - студент в Педагогически факултет на Тракийски университет; Стоян Стоянов - журналист; Първан Симеонов - политолог; Росица Ранчева - доайен на старозагорските журналисти; Мирчо Христов - експерт по младежки политики; Моника Тодорова - образователен медиатор и Момчил Момчилов - преподавател по изобразително изкуство.

Учредителите приеха Устав и избраха Управителен съвет в състав Деница Шишкова, Недко Боянов и Стоян Стоянов. Инициативата е от три години и има няколко реализирани изложби и концерти на улицата, казва пред БТА Росица Ранчева.

Основната цел на Сдружението е да стимулира обществената ангажираност и участието на младите хора при формиране и реализация на политики за градско развитие, изкуство и култура, както и да разработва, популяризира и реализира концепции за градско развитие на обществени пространства. Основателите си поставят задача да популяризират и представят съвременно изкуство и да работят за превенция на уличния вандализъм.

Развитието на международно сътрудничество в областта на изкуствата, културата, архитектурата, младежта и активното гражданско участие, насърчаването на интеграцията между архитектура, култура, туризъм, образование, наука и бизнес също са задачи на новооснованoто сдружение в Стара Загора.

Творчески колектив "На улицата" ще разработва и реализира проекти които ще търсят финансиране от международни, национални и местни програми. Основателите си поставят още една цел - създаване на условия за международен обмен и сътрудничество, както и организация на международно значими събития и инициативи - конференции и дебати по теми в областта на изкуството и културата.
 
БТА