/ община Стара Загора
До 1 юли се приемат предложения за номиниране на кандидати за присъждане на званието „Почетен гражданин“ на Стара Загора за 2021 година.

Кандидатури се подават до председателя на Общинския съвет в писмен вид, добре мотивирани.

Със званието „Почетен гражданин“ могат да бъдат удостоени български и чуждестранни пълнолетни граждани приживе или посмъртно за значими постижения във всички области на обществения живот.

То се присъжда с решение на Общинския съвет , по процедурата, предвидена в Наредбата за наградите и отличията.

Връчва се по време на общоградското честване на Празника на града – 5 октомври.