/ iStock/Getty Images
Проект „Подкрепа за семейството“ ще се реализира в Стара Загора от сдружение „Филаделфия 2002“.
 
Членове на сдружението са родители и близки на деца и лица с различни нарушения в развитието.
 
Ще бъде предоставено пространство за подкрепа, споделяне на опит,  информиране, срещи със специалисти и други родители.
 
Проектът стартира с информационни срещи, а първата от тях е на 8 юни в залата на Младежки международен център (бивше кино „Жельо Диманов“). Представител на Община Стара Загора ще запознае присъстващите с услугите за деца и лица в неравностойно положение  в общността. Включена е и важната тема за ранната интервенция – кога и защо да се потърси специалист.
 
На втората среща ще гостува експерт-родител Кремена Стоянова, председател на сдружение „Паралелен свят“, Пловдив, която ще сподели добри практики на организацията и собствения си опит на родител.
 
Темата на третата среща е за това как да бъдат подкрепени семействата, като една от най-уязвимите части от обществото, при справяне с последствията от пандемичната криза.
 
От 14 юни започва работа група за споделяне и подкрепа на родители на деца и лица с нарушения в развитието. Водещи на групата са специалисти в работата с деца и семейства. Включването в групата е след предварително записване. Местата са ограничени. Участието в срещите и групата е безплатно.