/ община Стара Загора

За трета поредна година Старозагорският омбудсман Надежда Чакърова организира избор на "Млад омбудсман" на Млада Загора.

Този модел на младежко самоуправление продължава да се доказва като успешен и в началото на месец ноември предстои да бъде избрана следващата двойка Млад омбудсман и негов заместник.

млад омбудсман
старозагорски омбудсман


Документите за конкурса ще се приемат всеки работен ден до 17.00 часа от 20 до 27 октомври, вкл. в приемната на адрес: гр. Ст. Загора, бул. „Митрополит Методи Кусев” № 34-А, ет. 1.

Новият млад омбудсман официално встъпи в длъжност

Критериите
за кандидатстване са посочени в Правилника и Регламента за дейността на Младия омбудсман, които може да намерите на сайта на институцията:  https://ombudsman.starazagora.bg    

Телефон за контакти:  0885 901 264 

Надежда Чакърова, старозагорски омбудсман