Търговско-промишлена палата - Стара Загора празнува 20 години
Търговско-промишлена палата - Стара Загора празнува 20 години / DarikNews, архив

Търговско-промишлена палата - Стара Загора отбелязва 20 години от своето създаване. Работодателската организация ще посрещне официални гости, членове, партньори и приятели, за да им благодари за дългогодишното успешно сътрудничество тази вечер под липите.

Търговско-промишлена палата - Стара Загора е регистрирана на 13 август 1991 г. в Окръжния съд. В името на бизнеса държавни и току-що прохождащите частни фирми успяват да преодолеят предразсъдъците от миналото и се обединяват в една Палата с 93 члена и двама съпредседатели - Веселин Станчев и Пейчо Динев.

След това е избран нов Управителен съвет с председател банкерът Спас Спасов, който ръководи Палатата до септември 1992 г.

На 21 септември 1992 г. за председател на УС на организацията е избран Веселин Станчев и той ръководи дейността ѝ до септември 1999 г. През този период оперативното ръководство на организацията се осъществява от Георги Николов, а след него от Красимира Соколова - настоящият зам.-председател на Палата. В мандата на Веселин Станчев, през 1997 г., организацията успява да се сдобие със собствен офис и това е сериозен фактор за успешното развиване на дейността ѝ.

От 1999 г. до 2005 г. председател на Търговско-промишлена палата - Стара Загора е Митко Динев.

През 2005 г. за председател на Управителния съвет е избран Олег Стоилов, който започва работа в Търговско-промишлена палата - Стара Загора от 1999 г. като изпълнителен директор.

На последното Общо събрание на Палатата, проведено на 17.06.2011 г., е избран 12-членен Управителен съвет в състав: Александър Палешутски, Донка Колева, Иван Тотев, Йовчо Йорданов, Красимира Соколова, Олег Стоилов, Пламен Русев, Светла Апостолова и Славин Янакиев и тричленен Контролен съвет, в състав: Красимира Чахова, Енчо Баръмов и Валентин Вълков. За председател на УС е преизбран Олег Стоилов, а Красимира Соколова - за зам.-председател.

През изминалите 12 години екипът, ръководен от Олег Стоилов, успешно разработва и реализира десетки значими национални и международни проекти. Предлагат се многообразни услуги в помощ на бизнеса. Към Палатата са създадени различни центрове - по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, по качество, за търговска медиация, Екоцентър и Медиен център.

Палатата е част и от най-голямата бизнес подкрепяща мрежа Enterprise Europe Network. Организацията е част от Българската търговско-промишлена палата и работи в единство с регионалните търговско-промишлени палати.