трудова борса
трудова борса / Община Мездра
Трудова борса ще се проведе отново в Стара Загора. На се очаква да присъстват повече от 10 работодатели, с които могат да разговарят желаещите безработни и учащи се.

За присъствие на Трудовата борса регистрация в Бюрото по труда като безработни не се изисква, вратите са отворени за всички.

Борсата, която е организирана от  териториалното поделение на Агенцията по заетостта – Дирекция „Бюро по труда” – Стара Загора, ще се състои на 19 септември от 10 часа в голямата зала хотел „Верея“.