Близо 3 тона опасни пестициди бяха открити в селскостопанския двор на старозагорското село Яворово. Арсен, олово, сяра далеч от допустимите норми бяха засечени при акция на МОСВ в четвъртък. Химикалите са съхранявани в срутени постройки, като в миналото са били използвани за растителна защита.

„Никой от селото не е знаел за наличието на тези опасни отрови. Хората се разтревожиха, като разбраха”, заяви Жечко Жечев, кметски наместник.

Откриха тонове опасни пестициди в Старозагорско

По думите на екоминистъра Емил Димитров, тъй като България няма разрешение да обработва и обезврежда подобни химикали, те ще бъдат събрани, транспортирани и обезвредени в чужбина.

 
NOVA