/ община Стара Загора
С 3D цветен принтер Da Vinci и LEGO-роботи ще работят учениците от XIII ОУ „Св. П. Хилендарски“ в Стара Загора.
 
Учениците ще могат да участват в конкретни дейности като роботика, състезателна математика, анимация, 3D принтиране, клубове по физика, мейкърспейс активности и др.
 
STEM образованието е насочено към изучаване на природни науки, математика и технологии, повишаване на образователните резултати, придобиване на компетентности, трайни, цялостни знания, ключови умения и нагласи, ориентирани към практиката, развитието и кариерното ориентиране на учениците и насочването им към технологични професии.
 
Откриването на STEM центъра  ще се състои в началото на следващата учебна година, но вече са доставени 3D цветен принтер, 18 компютъра, LEGO -роботи, Arduino и LEGO комплекти. 
 
Вече е налично и съвременното обзавеждане  за  замислените от училищния екип общо 5 зони за трансформация, които са визуализирани в детайлен интериорен проект на Джи Монтаж ЕООД  с изключително креативния дизайнер Снежана Иванова.
 
Реализира се концепция за  иновативна образователна среда с използване на най-нови интерактивни технологии за обучение. Обособените пространства в STEM центъра ще осигурят подходяща творческа среда с фокус върху природните и инженерните науки, математиката и технологиите за всички планирани  обучителни дейности, за социално общуване и ще се изградят около технологии, които са важни за бъдещата реализация на учениците и на такива със СОП.