човешки права изложба
човешки права изложба / община Стара Загора
Членовете на Младежки общински съвет Стара Загора създадоха своеобразна онлайн изложба, посветена на 10 декември-международен ден на човешките права.

човешки права изложба
община Стара Загора

 
На страницата си във Фейсбук те пуснаха галерия със снимки на млади хора, показващи основните права на човека. Онлайн изложбата носи посланието, че правата на човека са еднакви за всички всеки ден, а равенството, справедливостта и свободата предотвратяват насилието и поддържат мира.В заснемането се включиха младите хора от Младежки общински съвет и техни съученици.

човешки права изложба
община Стара Загора

 
Подписаната на 10 декември 1948 г. Всеобща декларация за правата на човека е един от най-важните документи на Организацията на обединените нации (ООН) след края на Втората световна война. Две са основните ценности, залегнали в основата на идеята за правата на човека - човешкото достойнство и равенството.