Старозагорци: Няма съвременни будители
Старозагорци: Няма съвременни будители / DarikNews.bg
Старозагорци: Няма съвременни будители
58218
Старозагорци: Няма съвременни будители
  • Старозагорци: Няма съвременни будители

Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Иван Вазов, Васил Левски и Христо Ботев, са само малка част от народните дейци, чиито празник отбелязваме днес. Като будители се определят просветните, религиозните и революционните дейци от Възраждането.

Денят на народните будители - 1 ноември е предложен и въведен през 1922 г. от Стоян Омарчевски - министър на просвещението в кабинета на Александър Стамболийски.

Според анкетиранитестарозагорци, днес будители липсват, а някои от тях имат откъсъчни спомени за големите българи от миналото.

Повече подробности чуйте в прикачения звуков файл.