/ Dariknews.bg
Министерството на образованието и науката одобри 6 нови обучителни програми на Център „Светулка" в Казанлък. Всяко обучение съдържа теоретична и практическа част, както и получаване на кредити за повишаване на квалификацията при успешно преминаване.

„Светулка” обу шарени чорапи на децата от „Славейче”

„В одобрените програми Центърът използва най-вече натрупания опит  от работата ни с деца и ученици, както и споделен опит от партньорството ни с родители и учители.

Радостни сме от новото одобрение на МОН това е още една възможност експертизата ни и добрите практики  да достигнат  до много по-голям кръг педагогически специалисти  и директори  с оглед нашата мисия - развитие на потенциала на децата”, каза управителят Светлана Берова.

Ето и шестте одобрени програми, включени в регистъра на МОН:

-Оценяване на риска  от обучителни трудности при деца на 5 и 6 години и тяхната превенция.
-Нарушения на четенето и писането. Диагностично оценяване. Практически умения за преодоляването им.
-Комплексна оценка на детето с поведенчески проблеми в предучилищна възраст и програма за ранни интервенции.
-Оценка на интелектуалното развитие на децата от предучилищна възраст.
- Методики за предначално ограмотяване и формиране на математически умения при деца с множество увреждания.
- Развитие на познавателна активност, когнитивни, езикови и социални умения при деца и ученици в образователни институции.