Семинар по проект Интегрирана услуга за предприемачи в България
Семинар по проект Интегрирана услуга за предприемачи в България / DarikNews, архив

В Стара Загора ще се проведе семинар по проект "Интегрирана услуга за предприемачи в България", финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси" и съфинансиран от Европейския социален фонд на ЕС. Проектът се изпълнява от Национална асоциация на общинските служители в България в партньорство със Сдружение на общини Горна Рибера - автономна област Валенсия, Испания. Регионален партньор на проекта е Търговско-промишлена палата - Стара Загора.

Валентин Лазаров, ръководител на проекта, ще направи представяне на проекта, основни цели и дейностите. Представяне на опита в Испания за насърчаване на предприемачеството ще бъде направено от представител на ТПП - Стара Загора, Мануела Гуджева, експерт международно сътрудничество.

Ще има и представяне на дейността на Областния информационен център - Стара Загора, което ще направи управителят на центъра Петя Ацинова и на Програмите на ЕС в България за насърчаване на заетостта и предприемачеството.

Семинарът ще се проведе на 21 август 2012 г., вторник от 14,30 до 16,30 часа в залата на Бюрото по труда в Стара Загора.