/ iStock/Getty Images
Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България, както и вземането на извънредни мерки за спиране разпространението на COVID-19 на територията на страната и конкретно в община Стара Загора се въвеждат временни разписания на следните автобусни и тролейбусни линии в работни дни:

Градски линии:

Линия 2 /от 18.03.2020 г./
Часове на тръгване от ст. „Берое““:
05,30; 06,00; 06,30;; 07,00; 07,20; 07,35; 07,50; 08,15; 08,40; 09,00; 09,20; 09,40; 10,00; 10,20; 10,40; 11,10; 11,40; 12,10; 12,40; 13,10; 13,40; 14,10; 14,40; 15,10; 15,40; 16,00; 16,20; 16,45; 17,00; 17,15; 17,45; 18,10; 18,40; 19,10; 19,40; 20,00; 20,30; 21,00; 21,30; 22,00.


Часове на тръгване от кв. „К.Ганчев“:
05,00; 05,30; 06,00; 06,30; 07,00; 07,30; 07,50; 08,05; 08,20; 08,45; 09,10; 09,30; 09,50; 10,10; 10,30; 10,50; 11,10; 11,40; 12,10; 12,40; 13,10; 13,40; 14,10; 14,40; 15,10; 15,40; 16,10; 16,30; 16,50; 17,15; 17,30; 17,45; 18,15; 18,40; 19,10; 19,35; 20,05; 20,30; 21,00; 21,30; 22,00.

Линия 13/от 19.03.2020 г./

Часове на тръгване от кв. „Железник“:

05:00, 05:25, 06:00, 06:30, 07:00, 07:20, 07:35, 07:55, 08:20, 08:35, 08:55, 09:25, 09:55, 10:30, 10:55, 11:25, 11:55, 12:20, 12:35, 12:55, 14:05, 14:25, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:30, 17:20, 17:35, 17:50, 18:25, 19:00, 19:40, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00.

Часове на тръгване от кв. „Зора“:
05:00, 05:15, 06:45, 07:35, 08:10, 08:25, 08:40, 09:10, 09:40, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:00, 16:10, 17:10, 17:40, 18:10, 18:30, 19:00, 20:00, 20:15 до ТРУ, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00 до ТРУ.

Линия 14/от 19.03.2020 г./

Часове на тръгване от кв. „Три чучура север“:
06:10, 06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 19:00, 20:15

Часове на тръгване от кв. „Зора“:
06:20, 06:40, 07:15, 07:40, 08:20, 08:50, 09:20, 09:50, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 16:20, 16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 18:40, 19:40, 20:45

Линия 20/от 19.03.2020 г./

Часове на тръгване от кв. „Самара“:
05:55, 06:35, 07:00, 07:35, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 18:00, 19:00

Часове на тръгване от Тракийски университет:
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:10, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:30, 19:30

Линия 51: /от 19.03.2020 г./

Часове от кв. „Три чучура север“:
05:10 до Петрол, 06:00, 06:30, 06:50, 07:05 до Петрол, 07:25 до Петрол, 07:50, 08:10, 08:30, 08:50, 09:10, 09:30, 09:50, 10:10, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 14:30, 14:50, 15:10, 14:30, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50;
17:10 до Алана, 17:30 до Алана, 17:50 до Алана, 18:15 до Алана, 18:35 до Алана, 18:55 до Алана, 19:30 до Алана, 20:00 до Алана, 20:30 до Алана, 21:00 до Алана, 21:30 до Алана.


Часове на тръгване от ДАИ:
05:40 от Петрол, 06:30, 06:55, 07:20, 07:36 от Петрол, 07:56 от Петрол, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:10, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20;
17:40 от Алана, 17:55 от Алана, 18:15 от Алана, 18:35 от Алана, 18:55 от Алана, 19:15 от Алана, 19:50 от Алана, 20:20 от Алана, 20:50 от Алана, 21:20 от Алана, 21:50 от Алана.Временно няма да се изпълняват следните курсове от разписанията на тролейбусните линии в работен ден:
Линия 26: /от 18.03.2020 г./


Часове от кв. „Железник“:
06:40 часа
Часове на тръгване от кв. „К. Ганчев“:
06:10 и 07:10 часа.


Линия 36: /от 18.03.2020 г./

Часове от кв. „Железник“:
20:35 и 21:35 часа
Часове на тръгване от ПЗ „Загорка“:
21:05 и 22:15 часа


Междуселищни линии:

Временно няма да се изпълняват следните курсове от разписанията на междуселищните линии в работен ден считано от 19.03.2020 г. /четвъртък/:

Линия 17
Няма да се изпълняват следните курсове:

06:17 часа „Три чучура север – Хрищени“
07:00 часа „Хрищени – Три чучура север“
11:00 часа „Три чучура север – Хрищени“
12:00 часа „Хрищени – Три чучура север“
13:00 часа „Три чучура север – Хрищени“
14:00 часа „Хрищени – Три чучура север“
15:00 часа „Три чучура север – Хрищени“
16:00 часа „Хрищени – Три чучура север“
20:15 часа „Три чучура север – Хрищени“
21:00 часа „Хрищени – Три чучура север“


Линия 24

Няма да се изпълняват следните курсове:

05:45 часа „с. Кирилово – кв. Железник“
20:30 часа „кв. Зора - с. Богомилово“
21:10 часа „с. Богомилово – кв. Зора“


Линия 9

Няма да се изпълняват следните курсове:

12:00 часа „кв. Зора – Ст. мин. бани“
13:00 часа „Ст. мин. бани – кв. Зора“
14:00 часа „кв. Зора – Ст. мин. бани“
15:00 часа „Ст. мин. бани – Зора“


Линия 91

Няма да се изпълняват следните курсове:


19:00 часа „кв. Зора – Борилово“
19:50 часа „Борилово – кв. „Зора“


Линия 62 и 65

Няма да се изпълняват следните курсове по линия 62:


19:55 часа „кв. Железник – с. Преславен“
20:40 часа „с. Преславен – кв. Железник“.
Обединяват се курсовете на л.65 в 18:20 часа до с. Горно Ботево с л. 62 в 18:40 часа до с. Преславен с маршрут както следва: 18:40 от кв. „Железник“ по маршрута на с. Калитиново – с. Преславен => 19:20 часа от с. Преславен за с. Горно Ботево => 19:40 часа от с. Горно Ботево за кв. „Железник“.


Продължава наблюдението на пътникопотока и при необходимост дружеството запазва правото си да предложи допълнителни промени.

Актуалните промени в разписанието на автобусите и тролейбусите, обслужващи територията на община Стара Загора може да намерите на адрес - https://www.starazagora.bg/bg/gradski-transport.

Община Стара Загора напомня на пътуващите граждани да спазват висока лична хигиена при пътуване, както и да се информират своевременно за актуалните маршрутни разписания на градския и междуградския транспорт.