Референдумите за Шипка и Яворово ще са на 23 октомври
Референдумите за Шипка и Яворово ще са на 23 октомври / DarikNews.bg, архив

Референдумите в град Шипка и село Яворово ще се проведат на 23 октомври, съгласно заповедите на областния управител Йордан Николов.

Жителите на град Шипка ще отговарят на въпроса „Съгласни ли сте град Шипка да се отдели в нова самостоятелна община?".

Със заповедта на областния управител Общинският съвет на Казанлък се задължава да утвърди образците от книжата за насрочения референдум и да одобри разходите за организирането и финансирането му от общинския бюджет. Кметът на Казанлък Стефан Дамянов се задължава да извърши организационно-техническата подготовка на референдума, заедно с общинската администрация.

Съгласно друга заповед на областния управител на 23 октомври жителите на чирпанското село Яворово ще отговарят на въпроса „Съгласни ли сте с. Яворово да се отдели от Община Чирпан и да се присъедини към Община Стара Загора?".

Общинският съвет в Чирпан се задължава на първото си заседание, след датата на получаване на заповедта на областния управител, да утвърди образците от книжата за референдума и да одобри разходите за организирането и финансирането му от общинския бюджет. Заповедта предвижда кметът на Община Чирпан, подпомаган от общинската администрация, да извърши организационно-техническата подготовка.

Заповедта на областния управител е въз основа на постъпило искане от инициативен комитет, придружено от подписка от избирателите в Яворово, с аргументирано становище на кмета на населеното място и становищата на общинските съвети в Стара Загора и Чирпан.

Според Йордан Николов са налице изискваните от Закона предпоставки за насрочване на местен референдум за жителите на село Яворово, община Чирпан.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - Стара Загора в 14-дневен срок от датата на получаването й.