Ранновизантийско  селище и уникален олтар откриха в рудник „Трояново-север”
Ранновизантийско селище и уникален олтар откриха в рудник „Трояново-север” / Мини Марица Изток

По време на спасителни археологически проучвания на ранновизантийско и средновековно селище на територията на рудник „Трояново-север" в "Мини МАрица-изток" бяха открити няколко ями от късножелязната епоха. В една от ямите бе открита уникална находка на глинен олтар и голямо количество глинени съдове и хиоски амфори. Случайността събира на едно място три екипа археолози-на проф. Борис Борисов от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий", който се занимава със средновековна археология, на доц. Д-р Милена Тонкова от Националния археологически институт с музей към БАН, която е специалист в областта на тракийската археология и екипа на Пламен Караилиев от Археологически музей „Марица Изток" в Раднево.

Районът, който се проучва е със следи от няколко епохи: тракийска, римска и средновековна. Откритото селище е разположено на огромна площ и е пръснато на различни махали. В селището се откриват изключително представителни находки, част от които и фрагментиран, луксозен гръцки червенофигурен кратер. Най-интересната находка е от яма номер 18. Там археолозите намират уникален за България олтар, което е голямо постижение за науката. След първоначалния оглед се смята, че олтара е от IV в. преди Христа. Според колектива от учени това е първият открит глинен олтар с харатерна украска за трако елинския свят. Горната му част е с четвъртита форма, а долната - с цилиндрична. Находката е със сериозни размери 40/40 см, а изпечената глина е с много високо качество. Според доц.д-р Милена Тонкова намерените амфори и други съдове говорят за активен търговски обмен между Траки и Гърци от 5 и 4 в. преди Христа.

Ранновизантийско  селище и уникален олтар откриха в рудник Трояновосевер
netinfo

Олтарът предстои да бъде пренесен в Археологически музей „Марица Изток" Раднево, където ще бъде консервиран, реставриран и експониран. Според директора на археологическия музей в Раднево Пламен Караилиев този процес ще отнеме от 6 до 8 месеца.

Десетилетия наред „Мини Марица-изток" дава своя принос за съхраняването на хилядолетната история на страната ни. Изземването на въглищата започва едва когато през терените са минали археолозите и са събрали артефактите, останали от древни времена. Уникалните находки от всички спасителни археологически експедиции са изложени и съхранени в Археологически музей „Марица-изток" - Раднево.