класна стая училище изпит документи
класна стая училище изпит документи / iStock/Getty Images
Районна прокуратура – Стара Загора се самосезира по публикации в медиите и социалните мрежи за установени след извършена проверка на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив, на три микроязовира. Те са  изградени  незаконно по течението на реката, която преминава през стаозагорското село Змейово и се влива в река Бедечка.
 
По случая е образувана прокурорска преписка и е възложена проверка на органите на ОД на МВР – Стара Загора, с оглед данни за престъпление по чл.353ж от Наказателния кодекс – за това, че в нарушение на закона е изградено съоръжение за използване на повърхностни води.
 
По същия случай от 16 януари в Районна прокуратура – Стара Загора се наблюдава и преписка по надзора за законност.
 
Според starozagorskinovini.com, проверката била направена още на 5 декември миналата година след сигнал от местни жители. "Първият установен микроязовир е с площ от 8 дка чрез бараж от земно-насипна стена. Около бреговете имало поставени мрежи за евентуален водопой на животни. Вторият микроязовир е с площ от 7 дка, там била намерена помпа с агрегат и спуснат смукател във водата, а в близост имало лозов масив с капково напояване. Имало и трети водоем, който допълнително блокирал оттичането по старото русло".