мост Стара Загора
мост Стара Загора / netinfo
Официалното откриване на реконструирания надлез над жп линията и бул. „Славянски“ е в неделя от 10 часа
Откриват предсрочно цялостно реконструирания надлез над жп линията и бул. „Славянски“ в Стара Загора. Дейностите започнаха на 4 юни 2018 година и приключиха на 1 февруари 2019 година, като срокът за изпълнение беше 270 календарни дни.Официалната церемония за откриването, на която е поканен министър-председателят Бойко Борисов, ще се проведе на самия обект в неделя, 03 февруари от 10:00 часа. Веднага след това ще бъде пуснато движението на автомобили по бул.“Св. патриарх Евтимий“ и бул. „Славянски“.

Трасето е с обща дължина 550 метра и преминава по бул. „Патриарх Евтимий“, в участъка от бул. „Славянски“ - от „Братя Жекови“ до Северната граница на Южната промишлена зона. Извършена е цялостна модернизация на пътния надлез, в чийто обхват попадат три мостови съоръжения - новоизграден едноотворен мост с общ отвор около 30 м., реконструиран триотворен мост с отвор около 40 м над жп линията и новоизграден едноотворен мост с общ отвор около 31 м.

мост Стара Загора
netinfo


Извършено е уширение на пътното платно до 13 м, като са обособени четири ленти за движение с ширина 3.25 м, приведен е габарита на пътното платно, съгласно ОУП към III А клас. Подменени са съществуващите тротоарни настилки и понижени бордюрите в зоната на кръстовищата.

Връзката на бул. Патриарх Евтимий“ и бул. „Славянски“ ще се осъществява с 2 новоизградени кръгови кръстовища, които заменят двете Т-образни кръстовища.

Изградена е отводнителна колекторна система за съоръженията, която е предвидена само за моста, по който преминава автомобилното движение. Заустването се осъществява в новоизградена улична дъждовна канализация от страна на индустриалната зона. Отводняването на уширените части за пешеходно движение се осъществява повърхностно, като непосредствено след съоръжението, повърхностните води от конструкцията се улавят от дъждоприемни шахти.

мост Стара Загора
netinfo


Възстановено и подобрено е експлоатационното състояние на пътното съоръжение, подобрени са транспортно-експлоатационните качества и отводняването на уличната настилка на пътния надлез по бул. „Патриарх Евтимий“ и под мостовото съоръжение по бул. „Славянски“, с цел осигуряване на условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и удължаване експлоатационния живот на мостовите съоръжения и уличната настилка в обхвата на съоръжението.

С изпълнението на проекта се повишава комфорта при движение в обособените бус ленти, намалява риска от инциденти и произшествия на пътя, постига се по-добра организация на уличното движение и улична мобилност, по-голяма привлекателност на обществения транспорт, благодарение на подобрената достъпност, подобрява се функционалността на града в рамките на общината, мобилността за цялото население, включително екологичен пътнически транспорт: обществен транспорт, велосипедни и пешеходни зони. Ползите се очакват и в посока намаляване на задръстванията на движението и подобряване на перспективите на градския транспорт, опазване на околната среда чрез намаляване на емисиите, както и подобряване безопасността на транспорта.

Изпълнител е „Трейс Груп Холд“ АД, София, а строителният надзор на обекта е на „Екип МГ“ ООД, Харманли.

мост Стара Загора
netinfo


Обектът се осъществи по договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора – ІІ фаза“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020.

Проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в Стара Загора – ІІ фаза“ се изпълнява от 02.01.2018 год. и е с продължителност 36 месеца. Общата стойност е 14 727 612.40 лв, като безвъзмездната финансова помощ е 13 967 992,80 лева, а собственият принос - 759 619,60 лева. Проектът включва още изграждането на Система за управление на градския транспорт (СУГТ)”, въвеждане на Автоматизирана система за таксуване (АСТ) и  „Рехабилитация на ремонтното хале на тролейбусно депо“.