Птиците отлитат сами
Птиците отлитат сами / netinfo

Служители на РИОСВ - Стара Загора и природозащитници от сдружение „Зелени Балкани” пуснаха в природата 2 бухала /Bubo bubo/ излюпени и отгледани в Спасителния център в Стара Загора и един мишелов, също жител на центъра. Птиците вече имат ново място за обитание - край мъглижкото село Селце.

Видът "Bubo bubo" е защитен със закона за биологичното разнообразие и включен в Червената книга на България. Птиците от този вид предпочитат предимно скални терени и проломи.

Това е второто поколение на двойката бухали, излюпено и отгледано в спасителния център през тази година.

С разпореждане на директора на РИОСВ - Стара Загора до момента са върнати в естествена среда 103 защитени птици, напълно възстановени в Спасителния център в Стара Загора и готови да оцелеят в дивата природа.