Прокуратурата ще проверява договор за саниране в Казанлък
Прокуратурата ще проверява договор за саниране в Казанлък / БСП Стара Загора

Общинският съветник от БСП Васил Самарски и председател на групата съветници на левицата в местния парламент внесе сигнал до Районната прокуратура във връзка със съмнения по документацията на подписан договор за саниране на жилищен блок в кв. „Кармен" по Програмата (Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради ) на българското правителство.

Самарски е направил обстоен преглед в Общинската администрация на всички документи за вписването на Сдружението в публичния регистър, тъй като телевизионен репортаж показва, че собственици от блока на ул .„Илинден" 41-43 не знаят кога е проведено учредителното събрание за учредяване на сдружение на собствениците по Закона за управление на етажната собственост за кандидатстване по Програмата.
Сигналът сочи, че от предоставените от Администрацията документи на общинския съветник Васил Самарски е видно, че с Удостоверение №15/16.03.2015 Община Казанлък е регистрирала Сдружение на собствениците „Казанлък, ул. Илинден 41-43". Сдружението има ЕИК 176844330 с управляващ Ангел Йосифов Банев и членове на Управителния съвет - Ася Асенова Каменова и Митко Славов.

От прегледа на Протокола на учредителното събрание и списъка на собствениците прави впечатление, че по Протокола са нанасяни корекции с коректор, без да има подпис на автора на корекцията. Будят съмнение и положените подписи на собствениците. В преписката няма документи за упълномощени от собствениците лица, които да участват вместо тях при отсъствие. От тв репортажа е видно още, че част от жителите не знаят да е имало общо събрание, а собствениците на 15 от апартаментите са в неизвестност.

Васил Самарски очаква прокуратурата да извърши проверка на обстоятелството - провеждано ли е Общо събрание по Закона за управление на етажната собственост на 6-ти февруари 2015 от 18 часа в присъствието на 170 човека, от които 157 собственици на апартаменти (видно от Протокола), както и да провери автентичността на положените подписи.
„Прокурорската проверка е от изключителна важност, защото договорът по Националната програма със Сдружението е вече подписан, а за санирането на многофамилното жилище в кв. „Кармен" ще се използват публични средства, изтегляни от българското правителство като кредит, който ще връщаме всички ние", мотивира се в сигнала общинският съветник Васил Самарски. По думите му работата по програмата за саниране стартира и Общината ще трябва за своя сметка да прави обследване за енергийна ефективност, а впоследствие да избере фирма, която да направи проектирането и да извърши строително-монтажните дейности.