/ община Монтана
Приключи в срок техническата рекултивация на депото за неопасни твърди битови отпадъци в Чирпан. За реализацията на проекта са осигурени близо 3 милиона лева, от които два и половина милиона - от оперативната програма "Околна среда", и половин милион - национално съфинансиране.

Рекултивираната площ е 3,93 хектара, изградена е газоотделителна система, създадена на основата на дренажи, и вече няма риск за подпочвените води.

Изпълнена е основната цел - намаляване на вредното въздействие върху околната среда.

Екоминистерството е успяло да намали с 57% забавената рекултивация на общински депа

Предстои биологична рекултивация и озеленяване на терена на бившето вече депо, уточни ръководителят на проекта Румяна Делчева. Община Чирпан е осигурила за тази дейност необходимите 83 хил. лева.

Депото за неопасни твърди битови отпадъци е създадено преди няколко десетилетия и е използвано от общините Чирпан и Братя Даскалови. Закрито е с решение на РИОСВ-Стара Загора през 2016 година.
БТА