/ Снимка: БГНЕС
За 4 месеца екоминистерството е успяло да намали с 57% забавената рекултивация на общински депа по процедурата за нарушение на правото на ЕС. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

В резултат от положените усилия от екипа на МОСВ е ускорено физическото изпълнение на дейностите за приключване на проектите за рекултивация на депа, финансирани по ОПОС 2014-2020 г. и ПУДООС.

Планират трета клетка на депо за неопасни отпадъци в село Шишманци

Само за периода май-септември 2021 г. е приключила техническата рекултивация на 27 депа на общини Челопеч, Роман, Брезник, Бургас, Брацигово, Копривщица, Пордим, Чирпан, Ветрино, Трекляно, Гулянци, Долна Митрополия, Земен, Костенец, Ковачевци, Павликени, Невестино – 2 бр., Долни Дъбник, Бяла (Русе), Несебър, Гълъбово, Велико Търново, Казанлък, Поморие, Белоградчик и Самоков, което представлява 57% от забавените проекти.

За сравнение през целия период от шест години (от 2015 г., когато е постановено решение на Съда на ЕС по дело С-145/14, до началото на май 2021 г.) е приключила техническата рекултивация на 66 депа, като е забавена рекултивацията на 47 от общинските депа.

През 2015 г. страната ни е осъдена за продължаване на експлоатацията и непредприети действия за изпълнение на техническата рекултивация на общо 113 общински депа. В периода на предишното управление последните издадени заповеди за прекратяване на експлоатацията на общинските депа, които не отговарят на нормативните изисквания, са от декември 2017 г.

Асен Личев обсъди въпроси за „зеления преход“

Въпреки ясно определения краен срок (декември 2020 г.), неглижирането на проблема в продължение на години и бавните темпове на закриване и рекултивация на старите общински депа, е пряката причина, която доведе до уведомлението от Европейската комисия от 15.07.2021 г., че страната ни ще бъде изправена пред Съда на ЕС за втори път в резултат на неизпълнението на решение по дело С-145/14 от 15.07.2015 г., за да бъде определен размерът на санкцията, която страната ни ще заплаща.

След положените през последните 4 месеца усилия за намаляване на размера на санкцията, България ще бъде изправена пред съда за заплащане на санкции за 24 от депата за неопасни отпадъци, които все още не са рекултивирани.