/ Президентство на Р България
Служебният министър на околната среда и водите Асен Личев проведе работна среща със заместник-министъра на външните работи Румен Александров за обсъждане на приоритетни въпроси в рамките на членството на България в Европейския съюз, свързани с необходимостта да се потърси решение за бъдещето развитие на страната ни с оглед амбициозната политика на Съюза в областта на климата и енергетиката, това съобщиха от пресцентъра на МОСВ.

На срещата е бил обсъден целият комплекс от въпроси на "зеления преход". Двамата са обменили мнения по представения от ЕК на 14 юли пакет "Подготвени за цел 55 процента", съдържащ 15 законодателни предложения, които имат огромно отражение върху всички сфери на обществения живот за следващите десетилетия. Новите предложения на ЕК включват премахване на безплатните квоти на емисии на парникови газове за индустрията, засилване на ангажимента за секторите извън Схемата за търговия с емисии, като отпадъци, земеделие, транспорт, сгради и др., с допълнителни 10 на сто за България, се посочва в информацията. Новост в предложената политика е включването на сградите и автомобилния транспорт в схема за търговия с емисии.

Министър Личев е подчертал, че тези ключови елементи налагат изключително активна работа и ангажиране на всички нива и всички министерства, за да бъде постигната приетата през декември 2020 г. цел за намаляване на емисиите на парникови газове, като се осигури защита на работещите в отделните сектори и запазване на конкурентоспособността на предприятията. За да се осигури справедливостта на прехода за всички в ЕС, България ще защитава позицията, че трябва да бъдат отчетени националните особености, в т.ч. географското положение, стартовите позиции на държавите членки и принципът на технологична неутралност, се казва в текста.

Заместник-министърът Александров е подчертал, че силно влияние върху страната ни ще окаже и Регламентът за таксономията и ограничаването на ролята на природния газ и атомната енергия, които в момента също са предмет на обсъждане в ЕС.

Министър Личев е запознал заместник-министър Александров с препоръките на ЕК, отправени като следствие от Годишния доклад за 2020 г. по оперативната програма "Околна среда" /2014-2020 г./, които изискват корективни действия от страна на България. Той информира и за текущите производства пред Европейската прокуратура, образувани по повод писма, изпратени от неговия предшественик Емил Димитров.

Двамата са се обединили около мнението, че новото законодателство на ЕС в областта на климата и енергетиката налага да се направи много сериозен анализ, преди да се пристъпи към конкретни решения за бъдещото закриване на въглищните електроцентрали в България, тъй като в интегрирания национален план за енергетиката и климата, приет в период на предишни управления, отсъства стратегия, която да дава яснота и предвидимост за конкретните действия в сектора в условията на преход към по-ниски въглеродни емисии.


 
БТА