/
/

Община Несебър започва рекултивация на депо за твърди битови отпадъци до Обзор. Дейностите ще се изпълняват по проект, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”. 

Проектът е на обща стойност 1 254 410,89 лв., от които 1 066 249,26 лв. безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие и 188 161,63 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет.

Реалните дейности започват на 19 март, а срокът за изпълнение е 18 месеца.