хотел стая закуска
хотел стая закуска / iStock/Getty Images
Приходите от нощувки в Старозагорско се увеличават, съобщиха от ТСБ-Югоизток.
 
През май 2019 г. в област Стара Загора са функционирали 49 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е
1 887, а на леглата - 3 523. В сравнение с май 2018 г., общият брой на местата за настаняване намалява с 3.9%, а броят на леглата в тях нараства с 0.7%.
 
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май 2019 г. в област Стара Загора, е 23 604, или с 28.0% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Намаление на нощувките е регистрирано в местата за настаняване с 3 звезди (с 53.3%), докато в местата за настаняване с 1 и 2 звезди и в тези с 4 и 5 звезди нощувките се увеличават съответно с 15.7 и 18.3%.
 

приходи от нощувки
ТСБ-Югоизток


 Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Стара Загора през май 2019 г. са 13 850, или с 11.9% повече в сравнение със същия месец на 2018 година. От всички пренощували лица 77.8% са българи, като по-голямата част от тях (44.3%) са нощували в местата за настаняване с 3 звезди и са реализирали средно по 1.6 нощувки. Пренощувалите чужденци са 3 070, като 54.8% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 1.6 нощувки.
 
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през май 2019 г. е 22.5%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди (30.4%). Заетостта в местата за настаняване с 3 звезди е 23.4%, а тази в местата за настаняване с 1 и 2 звезди - 15.5%. Спрямо същия месец на предходната година общата заетост на леглата намалява с 9.2 процентни пункта. Намаление на заетостта на леглата е регистрирано при местата за настаняване с 3 звезди с 25.7 процентни пункта. При местата за настаняване с 1 и 2 звезди и в тези с 4 и 5 звезди е регистрирано увеличение съответно с 1.4 и 4.2 процентни пункта.
 
Приходите от нощувки през май 2019 г. достигат 1 368 106 лв., което е с 5.2% повече в сравнение с май 2018 година. Приходите от нощувки на български граждани се увеличават с 2.6%, а приходите от нощувки на чужди граждани с 12.8%.

приходи от нощувки
ТСБ-Югоизток