Приемат заявки по схема „Младежка заетост
Приемат заявки по схема „Младежка заетост / DarikNews.bg, архив

Продължава приемът по набиране на заявки от работодатели по схема „Младежка заетост". Заявките се подават по улеснен за работодателите образец. Работодателите могат да подават заявки за свободни работни места, като те ще се обработват текущо по реда на тяхното постъпване. Заявки могат да се подават до 31 март или до изчерпване на финансовия ресурс по схемата.

Схемата „Младежка заетост" дава възможност на работодателите да наемат младежи в две основни направления:

Стажуване: Работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на наетия по схемата младеж. Ще бъдат покрити разходите за възнаграждения в размер на минималния осигурителен доход, здравните и социалните осигуровки на младежите за срок от 6 месеца и евентуални осигуровки още 6 месеца.

Обучение по време на работа: Предвижда се работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник срещу възнаграждение ½ МРЗ по проекта. Ще бъдат поети разходите за възнаграждения на наетото лице в размер на 90% от минималната работна заплата за страната и разходите за здравни и социални осигуровки за срока на обучение.