Общински съвет Стара Загора
Общински съвет Стара Загора / netinfo
Управителите на две от общинските дружества бяха преизбрани по време на сесията на местния парламент-Таня Славова ще продължи да ръководи „Мересев“ ЕООД, а Белчо Белчев – „Обредни дейности“ ЕООД.
 
Общинският съвет прие съфинансиране, в размер на 50% от общата сума, на проект, който цели психосоциална подкрепа на настанени в Дом за стари хора, Старозагорски минерални бани, преживели домашно насилие. Инициативата е на Фондация „Дружество за гражданска подкрепа“ – Стара Загора, с подкрепа от катедра „Социални дейности“ на Медицински факултет към Тракийски университет – Стара Загора, Секретаря на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, кметство при Старозагорски минерални бани. Общата стойност на проекта е 14 460 лева.
 
Старейшините одобриха проект за Подробен устройствен план – изменение на План за регулация и План за застрояване за новообразуваните имоти от територията на старозагорския квартал ”Железник”.
 
С 39 гласа „за“ бе дадено съгласие за искане на авансово плащане, в размер на 5 479 889 лв., за извършване на разплащанията във връзка с изпълнението на обектите по проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора – етап ІІ”. Средствата ще бъдат използвани като оборотни до приключването на проекта – 14 август 2019 г. Той е на обща стойност  15 886 029 лева, от които 229 202 лв. са собствен принос на община Стара Загора. Вторият етап на проекта включва: реконструкция и подобряване на физическата среда на площадното пространство, благоустрояване на физическата среда на пешеходна зона по бул. „Цар Симеон Велики“ – от ул. „Хаджи Димитър Асенов“ до бул. „Патриарх Евтимий“, подобряване и на парк „М. Методий Кусев“ (Аязмото).