Извънредна сесия на Общинския съвет в Стара Загора
Извънредна сесия на Общинския съвет в Стара Загора / DarikNews.bg, архив

Общински съвет - Стара Загора ще проведе извънредна сесия в последния ден на месец август.

В дневния ред са включени две точки: 1. Разработване на пакет документи, насочени към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора за кандидатстване по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт" по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013", Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 1.5. „Системи за устойчив градски транспорт", Схема „Подкрепа за интегриран градски транспорт в 5-те големи града" и 2. Промяна в инвестиционната програма на община Стара Загора за 2011 година.

Повече информация за сесията може да откриете на http://os.city.starazagora.net/materialidoc.php?cat_id=39.

Началото на извънредната среща на старейшините е от 9:00 часа.