документи бизнес
документи бизнес / Thinkstock/Getty Images
Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Стара Загора, ще гледат заседателите на октомврийското си заседание на първо четене.

Текстът вече предизвика дебати в комисиите и на Председателския съвет, коментира председателят на Общинския съвет Мария Динева. По думите й, реалните промени в предложението на администрацията и допълнението, направено от общински съветници, ще са факт между първо и второ четене. Сред спорните текстове са условията за вендинг машините, тъй като в предложението е записано, че Общинският съвет гласува допустимия брой автомати, а кметът, със своя заповед утвърждава местата им. Мнозина смятат, че това трябва да стане по схема, утвърден отново от местния парламент.

Динева допълни, че по време на предстоящото заседание ще бъде обсъдено и гласувано предложение за промяна в срока на усвояване на съществуващ дългосрочен общински дълг за финансиране на проект „Реконструкция на Зоопарка в Стара Загора“. На заседанието ще бъде поканен ресорният зам.-кмет по строителството, на когото да бъдат зададени уточняващи въпроси във връзка с предложението-удължаване на периода за усвояване и гратисния период на вече договорения кредит от 18 на 24 месеца, при запазване на останалите параметри в договорените размери и срокове.

Строително-ремонтните дейности по Реконструкцията на Зоопарка в Стара Загора започнаха  през месец ноември 2019 година със срок на изпълнение 1 година.В началото на тази година e издаден Акт Образец 10 от 10 януари за спиране на строежа във връзка с установена затруднена зимна обстановка за един месец. С цел предпазване и ограничаване на разпространението и заразата с вируса на COVID-19 за времето на извънредното положение, с Акт Образец 10 от 13 март прекратени строителните дейности за два месеца.

След приключване на дейностите по договора за строителство е необходимо допълнително време за окончателно отчитане, приемане, въвеждане в експлоатация и разплащане на извършените строително- монтажни работи. Реконструкцията на Зоопарка се финансира с банков кредит, чийто срок за усвояване и гратисен период изтичат през февруари 2021 година. Отклоненията от планираните времеви графици за изпълнение на строителните дейности отлагат във времето и усвояването на кредита за извършване на плащанията за фактически извършените строително-монтажни работи. С оглед на гореизложеното, предлагам Общински съвет да даде съгласие за промяна в срока за усвояване на кредита, включително гратисния период от 18 на 24 месеца с цел успешното финализиране на проекта“, е записано в предложението.

Съветниците ще гласуват поемането на дългосрочен общински дълг под формата на дългосрочен кредит от Обединение „Фонд за устойчиви градове“ и Фонд „ФЛАГ“ ЕАД, което ще даде възможност за обновяването на Летен театър в парк „Митрополит Методий Кусев“, на Драматичен театър „Гео Милев“ и ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в СУ „Христо Ботев“ и СУ „Васил Левски“. Размерът на дълга, който евентуално ще бъде поет е 13 450 000 лева за 15 години с три години гратисен период.

46 са точките в дневния ред на редовното заседание на Общинския съвет, което ще се проведе на 29 октомври от 9:00 часа в зала „П.Р.Славейков“.