Дом Литературна Стара Загора
Дом Литературна Стара Загора / община Стара Загора
Деца до 7 години  да посещават Музей „Литературна Стара Загора“ безплатно, входната такса за ученици и студенти  да е 1 лев, за възрастни-3 лева, а 10 лева да се заплаща при изнасянето на беседа на български език. За използване на конферентната зала до 40 седящи места за презентации, камерни форми, творчески срещи да се заплаща по 48.00 лв. за 1 час и 24.00 лв. за всеки следващ час.

Това са част от предложенията, които прави администрацията в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора.

Предложението за Културен център „Стара Загора" /бивш Синдикален дом/ е: използване на многофункционалната зала в рамките на 6 часа – 3 360.00 лв. ; За втори и следващ спектакъл в рамките на определеното време се заплаща допълнително по 1 200.00 лв. За изложби до 14 дни - 360 лв. /еднократно, използване на фоайе II етаж за изложби до 14 дни - 480 лв./еднократно/.

Използване на голямата зала на операта в рамките на 6 часа, без включен персонал е 3 000 лв. за един спектакъл; за втори и следващ спектакъл в рамките на определеното време се заплаща допълнително по 1 200.00 лв. Цената за залите и фоайетата не включва обслужване на мероприятието от помощен персонал.

Откритите преди месец бази на Музей „Литературна Стара Загора“ и многофункционалната зала Културен център „Стара Загора“, предстоящите да заработят съвсем скоро като творчески бази къща музей „Николай Лилиев“ и Културен център за даровити деца „Проф. Петър Жеков“, са истински духовни придобивки за Стара Загора, най-значимото свидетелство за проявеното внимание и отношение както към потребителите на художествен продукт с безспорни естетически качества, така и към самите творци и изпълнители.  Общественият интерес налага да има изработен ясен регламент за ефективното използване и поддържане на тези културни бази по начин, който гарантира максимално добра поддръжка и изправна експлоатация, съобразена с действащата нормативна уредба.
Причините, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, са обновяването на част от общинските бази с културно предназначение и въвеждането в експлоатация на нови“, са част от мотивите към предложението за Наредбата.

Документът  ще регламентира условията и реда за платено ползване на общинските бази с културно предназначение и се очаква постъпване на определени приходи в бюджета на Общината от заплащането на цените.

Проектът на наредбата е публикуван на сайта на Община Стара Загора за обществено обсъждане, предложения и възражения и ще бъде обсъден на декемврийското заседание на местния парламент.