Правят младежка информационна борса в Стара Загора
Правят младежка информационна борса в Стара Загора / DarikNews.bg, архив

Младежка информационна борса в подкрепа на заетостта и доброволчеството ще се проведе на 14 септември в Стара Загора. Организатори са Превантивно-информационният център по зависимости към Общинския съвет по наркотични вещества на Община Стара Загора и НПО „Академия на успеха".

За място на събитието е избран парк „Пети октомври" в града. Участват доброволци от България и 12 държави, сред които Италия, Русия, Грузия, Азърбайджан, Турция, както и представители на Младежкия общински съвет - Стара Загора, Дирекция „Бюро по труда" - Стара Загора, Европейския информационен център „Европа директно", Педагогическия факултет на Тракийския университет, Асоциация на хора с увреждания, Сдружение „Ти избираш" - Стара Загора, Дневен център „Козма и Дамян" - Стара Загора и Център за обществена подкрепа - Чирпан. Ще присъстват и хора с увреждания и хора с рисково поведение.

Целта на организаторите е да подобрят осведомеността за възможностите за спадане на младежката безработица и за по-висока заетост на младежта, хората в неравностойно положение и тези с рисково поведение.

Ще бъде популяризирана значимостта на доброволчеството за изпълнение на избрани каузи, за открояване на опита и постиженията на доброволците и за насърчаване на нови доброволци сред младите хора.