детска площадка
детска площадка / СНЦ Свят без граници
Две сдружения - старозагорското „Свят без граници“ и бургаското „Верният настойник“, ще открият детска площадка в община Николаево.

Средствата за ремонтните дейности и съоръженията са осигурени от международната организация „Changing a Generation“, Seattle, WA.

Повече от 10 години неправителствените организации работят с уязвимите групи в населеното място чрез подпомагане достъпа им до качествено здравеопазване и образование, раздаване на дрехи, хранителни пакети и подаръци за деца.

Новата придобивка за децата на Николаево се открива в 16:00 часа.