ОИЦ организира дискусии в старозагорски общини
ОИЦ организира дискусии в старозагорски общини / DarikNews.bg, архив

Областен информационен център - Стара Загора стартира информационни срещи - дискусии на тема: „Какво постигнахме и какво ни предстои?" в общини от Страрозагорска област.

Срещите ще се проведат от 11 до 14 февруари в Чирпан, Опан, Мъглиж, Раднево и Гълъбово.

Целта на събитията е с помощта на външен експерт - фасилитатор представители на местните общности да изведат добри практики на обединяване на усилия и ресурси в привличане и управление на европейски средства от администрация, бизнес, селскостопански производители и граждански структури; да се идентифицират сфери, в които партньорството в общността има решаваща роля за успешното реализиране на проекти.

В рамките на дискусиите ще бъдат идентифицирани възможните програми за финансиране на значими за общността проекти и инициативи със средства от европейските фондове.

ОИЦ - Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.