Нова техника за Онкологичния център
Нова техника за Онкологичния център / DarikNews.bg, архив

Общински съвет Стара Загора даде съгласие за закупуване на медицинска апаратура за Клинична лаборатория на „Комплексен онкологичен център". Техниката, с която се работи в момента - Хематологичен анализатор и Селективен имунологичен анализатор е остаряла и се налага често да се извършват ремонти, което води до затрудняване на диагностично-лечебния процес.

Със закупуването на двата нови апарата ще се оптимизира работата в лабораторията, поради ежегодно увеличаване броя на изследванията, както и ще се постигне икономия от разходи за поддръжка и реактиви, пише в писмото на управителя на центъра д-р Петьо Чилингиров, изпратено до кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров. В допълнение на мотивите за закупуване на оборудването е и предвиденото спиране на производството на консумативи и реактиви за тези апарати.

Техниката ще се закупи със собствени средства на центъра.