Нивата на серен диоксид се понижават
Нивата на серен диоксид се понижават / netinfo
Нивата на замърсител серен диоксид в град Гълъбово се понижават. Отчетената в 17:00 часа концентрация на замърсителя е 250,58 микрограма на кубичен метър. В резултат на своевременната реакция на РИОСВ Стара Загора и предприетите незабавни мерки от страна на топлоелектрическите централи за намаляване на работещите без сероочистващи инсталации мощности и извеждане на енергиен котел, концентрациите на серен диоксид в приземния атмосферен слой на Гълъбово са с тенденция към намаляване. Експертите на Регионалната екоинспекция продължават да осъществяват непрекъснат контрол на качеството на въздуха. Не са регистрирани превишения на нормите по останалите наблюдавани атмосферни замърсители в областта.