хотелска стая
хотелска стая / ThinkStock/Getty Images
54 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване са функционирали през месец септември в Старозагорска област, информират от ТСБ-Югоизток.
 
Приходите от нощувки достигат 1 532 112 лв., което е с 29.6% повече в сравнение със септември 2018 година. Приходите от нощувки на български граждани се увеличават с 33.5%, а приходите от нощувки на чужди граждани с 18.7%.
 
Общият брой на нощувките е 34 914, или с 9.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличение на нощувките е регистрирано в местата за настаняване с 1 и 2 звезди (с 62.3%) и в тези с 4 и 5 звезди (с 14.2%), докато в местата за настаняване с 3 звезди нощувките намаляват с 5.1%.
 
Пренощувалите лица са 12 685, или със 7.5% повече в сравнение със същия месец на 2018 година. От всички пренощували лица 79.6% са българи, като по-голямата част от тях (42.0%) са нощували в местата за настаняване с 3 звезди и са реализирали средно по 4.3 нощувки. Пренощувалите чужденци са 2 593, като 59.2% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 1.6 нощувки.
 
Общата заетост на леглата в местата за настаняване е 32.8%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 3 звезди (50.2%).