Кюстендил
Кюстендил
89 места за настаняване с над 10 легла  са функционирали през  август 2019 г. в област Кюстендил,сочат данните на НСИ.От тях 37 са хотели и 52 - други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е бил 1 374, а на леглата 3 304. В сравнение с август 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 2.3%, а на леглата в тях - с 0.5%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2019 г., е 26 940, или с 3.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Над  82% от реализираните нощувки в областта са тези от български граждани.
 
Пренощувалите лица в местата за настаняване през август 2019 г. в област Кюстендил намаляват с 9.6% в сравнение със същия месец на 2018 г. и достигат 14 106. От всички пренощували лица над 83% са български граждани. Българските и чуждите граждани, нощували в местата за настаняване през август 2019 г., са реализирали средно по 1.9 нощувки. През този месец от всички пренощували лица 65.7% са предпочели да отседнат в хотели в областта.
Най-много чужденци посетили област Кюстендил през август 2019 г. са граждани на Израел - 13.9%, Франция - 11.0%, Република Северна Македония - 8.7%, Румъния - 7.7%, Руска федерация и Испания -  по 6.4%, Германия - 5.1%, и Италия - 4.6%.
 
Общата заетост на леглата в местата за настаняване в област Кюстендил през август 2019 г. е 26.3%, като спрямо август 2018 г. се увеличава с 0.9 процентни пункта. В хотелите общата заетост на леглата е 31.2%, а в другите места за краткосрочно настаняване - 20.3%.
 
Приходите от нощувки в област Кюстендил през август 2019 г. достигат 855.2 хил. лв., или с 6.8% повече в сравнение с август 2018 година. Регистрирано е увеличение на приходите от чужди граждани - с 11.7%, а на приходите от български граждани - с 5.4%. В хотелите са постъпили 74.9% от общите приходи на областта през август 2019 година.