Над 1400 свободни места в училищата в Старозагорско
Над 1400 свободни места в училищата в Старозагорско / netinfo

След втория етап на класиране в 11 профилирани, 34 професионални и 5 непрофилирани паралелки броят на записаните ученици е под нормативно установения минимум от 18 ученика, съобщават от Регионалния инспекторат по образование.

За новата учебна година в Старозагорска област е утвърден държавен план прием за  обучение в дневна, вечерна и задочна форма за 21 профилирани, 81 професионални и 8 непрофилирани паралелки.

Записани са 1527 ученици от общо завършилите основно образование през тази учебна година. Свободните места са 1402: в професионалните паралелки - 984, в профилираните - 291, а в непрофилираните - 127.

Повече от 100 са учениците, завършили основно образование през тази учебна година, които не са подали заявление за участие в класиранията в нито едно от училищата на Старозагорска област.

Регионалният инспекторат по образование ще уведоми кметовете на съответните общини и отделите „Закрила на детето" прилагане на разпоредбите Закона за народната просвета. Това се налага поради факта, че според Конституцията на Република България училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително.

На 3 август ще бъдат обявени резултатите от трето класиране за учениците, кандидатстващи в елитните гимназии.  Записването на приетите деца ще бъде съответно на 4 и на 5 август.

Когато след трети етап на класиране записаните ученици са под норматива за минимален брой, държавен прием за тази паралелка не се извършва. На 6 август ще бъдат закрити паралелките с приети ученици под нормативно установения минимум.

В същия ден ще бъдат обявени и свободните места след третия етап на класиране. Те ще могат да бъдат заемани до 1 септември, съобразно сроковете от заповедите на директорите на приемащите училища.