Старозагорски минерални бани
Старозагорски минерални бани / община Стара Загора
Приходите от нощувки през юни 2019 г. достигат 1 696 092 лв., което е с 25.9% повече в сравнение с юни 2018 година, съобщиха от ТСБ-Югоизток
 
 
През юни 2019 г. в област Стара Загора са функционирали 50 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 909, а на леглата - 3 581. В сравнение с юни 2018 г., общият брой на местата за настаняване (функционирали в областта през периода) намалява с 5.7%, а броят на леглата в тях - с 0.5%.
 
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2019 г. в област Стара Загора, е 37 028, или с 4.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличение на нощувките е регистрирано в местата за настаняване с 1 и 2 звезди и в тези с 4 и 5 звезди съответно с 7.7 и 21.6%, докато в местата за настаняване с 3 звезди нощувките намаляват с 1.4%
 
 

приходи от нощувки
ТСБ-Югоизток


Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Стара Загора през юни 2019 г. са 14 987, или с 9.5% повече в сравнение със същия месец на 2018 година. От всички пренощували лица 75.1% са българи, като по-голямата част от тях (40.8%) са нощували в местата за настаняване с 3 звезди и са реализирали средно по 4.2 нощувки. Пренощувалите чужденци са 3 736, като 46.4% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 1.6 нощувки.
 
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юни 2019 г. е 35.3%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 3 звезди (52.8%). Заетостта в местата за настаняване с 4 и 5 звезди е 32.5%, а тази в местата за настаняване с 1 и 2 звезди - 18.7%. Спрямо същия месец на предходната година общата заетост на леглата нараства с 1.3 процентни пункта. Най-голямо увеличение на общата заетост на леглата е регистрирано при местата за настаняване с 4 и 5 звезди (с 5.8 процентни пункта). При местата за настаняване с 1 и 2 звезди и в тези с 3 звезди увеличението е съответно с 0.4 и 0.5 процентни пункта.
 
Приходите от нощувки през юни 2019 г. достигат 1 696 092 лв., което е с 25.9% повече в сравнение с юни 2018 година. Приходите от нощувки на български граждани се увеличават с 32.8%, а приходите от нощувки на чужди граждани с 8.1%
 

приходи от нощувки
ТСБ-Югоизток